Наказателноправна защита

Адвокат Тодор Мангъров, София предоставя правна помощ, защита и процесуално представителство по наказателни дела в съдебната и досъдебната фаза на наказателния процес.  Работим с обвиняеми, подсъдими и пострадали от престъпления и оказваме съдействие в производствата по налагане и изменение на мерки за неотклонение и процесуална принуда „задържане под стража", както и в производствата по отмяната и изменението им в случаите, когато това е необходимо.

Кантората работи в тясно сътрудничество с изтъкнати практици и специалисти в областта на наказателното съдопроизводство и предлага висококвалифицирани консултации и мнения по наказателни дела. Подготвяме оплаквания и жалби до прокуратурата, полицията и съдилищата в Р. България. На разположение сме за обжалване на незаконосъобразни актове на органите на държавното обвинение и съда, както и за проучване, планиране и подготовка на жалби до Европейския съд по правата на човека в гр. Страсбург по разнообразни казуси.

Адвокат Мангъров, София е на разположение за помощ при привличане на обвиняеми в досъдебното производство, привличане на подсъдими в наказателни производства, предявяване на частни жалби и тъжби при престъпления от частен характер, съдействие на органите на прокуратурата при престъпления от общ характер, предявяване на граждански искове за обезщетение на вредите от престъплението в наказателния процес, изготвяне на молби за помилване, предсрочно освобождаване и съдебна реабилитация и др.