Защита от монополисти

В случай на проблем  с Топлофикация, ЧЕЗ, ВиК, Виваком, Мобилтел или други монополисти, довел до запориране на банкови сметки и заплаха за разпродажба на имущество, не винаги положението е безнадеждно.

В голяма част от случаите повечето от претендираните задължения вече са погасени по давност. Дори и да сте осъдени за цялата сума, включително за вече погасената по давност част, възможно е възобновяване на производството по делото и отписване на задълженията посредством особена процедура, където се установява ненадлежно връчване на съобщението за образуване на заповедно производство, на което основание делото може да бъде възобновено.  

Относно погасителната давност трябва да се знае, че тя не се прилага служебно, а при възражение, направено най-късно в първото заседение по делото. Ако не възразите навреме и не посочите основанията за това, вие ще бъдете осъдени да заплатите дълга въпреки, че давността вече е изтекла. В случай на неплатени задължения, които вече са погасени по давност препоръчително е да не се изчаква дружествата да заведат съдебен иск, а самите потребители да поемат инициативата, защото в такъв случай могат да избегнат риска на ненадлежното призоваване и осъждане без изобщо да разберат, че се води дело.

Честа практика е дружествата - доставчици е да опитат да се сдобият изпълнителен лист само на база на фактурираните суми, без исков  процес. В случай, че получите заповед за изпълнение, необходимо е незабавно да потърсите помощ, защото чрез възражение тя може да бъде блокирана, като междувременно се направят необходимите проучвания каква част от претендираните задължения е правилно изчислена и действително дължима, каква е недължима на основание чл. 62 от ЗЗП и каква – погасена по давност.

Друг похват е офериране на споразумение за разсрочване на задълженията. Подписвайки подобно споразумение, вие доброволно признавате задълженията си, като ги подновявате и по този начин се отказвате от погасителната давност, изтекла във ваша полза. Ако получите предложение за подписване на подобно споразумение, добре е да потърсите помощ, за да бъде изяснено дали същото изгодно за Вас.

Адвокат Тодор Мангъров, София е на разположение за процесуално представителство по дела срещу Топлофиказия и други монополисти. Ще направим проучване дали предявените претенции и задължения са погасени по давност или неправилно изчислени. Ще ви дадем съвет как да постъпите при вече издадена заповед за изпълнение и изпълнителен листи и какво трябва да бъде направено за спиране на изпълнението.